Αντίγραφα ιστορικών αντικειμένων, καταχωρούνται σε εικονικό κατάλογο

Η παγκόσμια ιστορία και η αντίστοιχη ανεκτίμητη αξία της διατήρησης αυτής της κληρονομιάς στο πέρασμα του χρόνου, είναι ένας από τους τομείς που ωφελούνται σημαντικά από την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Τα αυθεντικά διασωθέντα «ιστορικά» αντικείμενα, πάντα αντιμετώπιζαν την εχθρική φύση της χρονικής παρόδου, μιας διαδικασίας που τείνει να τα φθείρει σε μεγάλο βάθος χρόνου, όσο καλά και αν είναι διατηρημένα και φυλασσόμενα. Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η καταστροφική σε πολλές περιπτώσεις μανία του ανθρώπου, όπου συνεχώς καταγράφονται περιστατικά βεβήλωσης μνημείων ανεκτίμητης ιστορικής σημασίας και αξίας, με πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα την σχεδόν ολοκληρωτική, επιτηδευμένη ισοπέδωση του αρχαιολογικού χώρου της Παλμύρας, κατά την διάρκεια ενός καταστροφικού, ισοπεδωτικού εμφυλίου πολέμου που μαστίζει την χώρα της Συρίας τα τελευταία χρόνια.

Με βάση τα παραπάνω, ένα πολύ σημαντικό μνημείο, το τετράπυλο της Παλμύρας, ανακατασκευάστηκε με την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης και το αποτέλεσμα ήταν εκθαμβωτικό. Είναι ξεκάθαρα ένα χειροπιαστό, τρανό παράδειγμα πως πέρα από την δυνατότητα της διατήρησης και της αναβίωσης παρόμοιων μνημείων, οι εκπαιδευτικοί της παγκόσμιας ιστορίας θα μπορούν πλέον να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και να δίνουν στα εκπαιδευτικά μαθήματα έναν πρακτικής φύσεως χαρακτήρα, μέσα από απτά, πιστά αντίγραφα, προσφέροντας στους μαθητές μια πιο εμπεριστατωμένη, «χειροπιαστή» γνώση. Προκειμένου να γίνει το εγχείρημα αυτό πραγματικότητα, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία μιας μεγάλης εικονικής «βιβλιοθήκης», όπου θα υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής και της δημιουργίας μέσω της 3D εκτύπωσης του επιθυμητού ιστορικού έργου τέχνης.

Το εντυπωσιακό εγχείρημα «γεννήθηκε» μέσα στο Πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth όταν εντός των συνόρων του εγκαινιάστηκε το πρώτο εργαστήριο εικονικής εκπαίδευσης και αναβίωσης έργων, δίνοντας έτσι το «χρίσμα» για την έναρξη της δημιουργίας ενός εντυπωσιακού καταλόγου τρισδιάστατων εικονικών ιστορικών μνημείων. Η τεχνολογίες της 3D σάρωσης και αντίστοιχα της 3D εκτύπωσης, έχουν πλέον χωρίς καμία αμφιβολία φθάσει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ποιότητας. Οι τρισδιάστατοι σαρωτές είναι σήμερα ικανοί να καταγράψουν ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια και περιπλοκότητα με ακρίβεια και στην συνέχεια τα 3D μοντέλα μπορούν να εκτυπωθούν και να μελετηθούν σαν να ήταν το αρχικό αντικείμενο. Επίσης οι επισκέπτες των μουσείων θα έχουν την δυνατότητα να πάρουν τα χέρια τα 3D εκτυπωμένα αντίγραφα, ώστε να εντρυφήσουν καλύτερα στην ιστορία και να μάθουν περισσότερα για το αξιοσημείωτο παρελθόν τους και τέλος, όπως προαναφέραμε, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν ως χειροπιαστά, ποιοτικά βοηθήματα διδασκαλίας.