Εκτυπωτές 3D

Προκειμένου να επιλέξουμε 3D-εκτυπωτή πρέπει να συγκρίνουμε κάποιες παραμέτρους. Κάποια από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε είναι τα παρακάτω :

  • Εξωτερικές διαστάσεις εκτυπωτή  (πλάτος, μήκος, ύψος) του μηχανήματος, ώστε να καταλάβει κανείς σε τι χώρο μπορεί να τοποθετήσει το μηχάνημα
  • Μέγιστες διαστάσεις αντικειμένου (πλάτος, μήκος, ύψος) που μπορεί να εκτυπώσει
  • Το χειρισμό χρωμάτων, δηλ. πόσα χρώματα μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα σε μία εκτύπωση, χωρίς να διακοπεί η εκτύπωση
  • Υλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκτυπωτής και τα οποία μπορεί να ποικίλουν για το ίδιο μηχάνημα
  • Πόσο γρήγορα εκτυπώνει, κάτι το οποίο μετράται συνήθως σε όγκο υλικού ανά μονάδα χρόνου.
  • Τι θόρυβο κάνει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
  • Σε τι έυρος θερμοκρασιών λειτουργεί. Μη ξεχνάμε ότι η τήξη του υλικού, αλλά και η στερεοποίηση του είναι πρωταρχικής σημασίας στην εκτύπωση 3D, οπότε υπάρχει ένα συγκεκριμένο  εύρος θερμοκρασιών στο οποίο μπορεί λειτουργήσει κάθε μηχάνημα αποδοτικά.

Σαρωτές 3D

Χρησιμοποιούνται για να σαρρώσουν ένα πραγματικό αντικείμενο και να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό αρχείο 3D.