Ένας σαρωτής 3D ( 3D scanner ) είναι μια συσκευή που αναλύει ένα αντικείμενο του πραγματικού κόσμου για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το σχήμα του και ενδεχομένως την εμφάνισή του (π.χ. χρώμα). Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων.

Δείτε περισσότερα εδώ : http://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner