Η διαδικασία 3D σχεδίασης που αποσκοπεί στην εκτύπωση 3D είναι ουσιαστικά η δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου το οποίο θα το διαβάσει αργότερα ένας Η/Υ και θα εκτυπώσει ένα αντικείμενο τριών διαστάσεων (3d object).

Προς το παρόν μπορούμε να υποθέσουμε τρεις τρόπους παραγωγής ενός τέτοιου αρχείου :

1 – Με σάρωση σε σαρωτή τριών διαστάσεων

Ένα 3D scanner είναι μια συσκευή που αναλύει σε πραγματικό κόσμο των αντικειμένων ή του περιβάλλοντος για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το σχήμα του και, ενδεχομένως, την εμφάνισή του (π.χ. χρώμα). Τα συλλεγέντα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ψηφιακών τρισδιάστατα μοντέλα.

[ πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner ]

2 – Με δημοιυργία από το μηδέν μέσω του κατάλληλου λογισμικού ( CAD )

Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή είναι η χρήση συστημάτων πληροφορικής που βοηθάει στη δημιουργία, την τροποποίηση, την ανάλυση ή τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης. Το λογισμικό CAD χρησιμοποιείται για να αυξήσει την παραγωγικότητα του σχεδιαστή, τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού, βελτιωθεί η επικοινωνία μέσω τεκμηρίωσης, και να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την παραγωγή. Το εξαγώμενο αποτέλεσμα του CAD είναι συχνά με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων για εκτύπωση, μεταλλοτεχνίας, ή άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

[ πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design ]

* CAD : Computer-Aided Design

3 – Με επεξεργασία και μετατροπή εικόνων 2D